Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Medlánky.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Medlánkách a kandidátech ČSSD za Brno-Medlánky.

 


 

Volební program 2014

St 06.08.2014 11:33

Senátní a komunální volby 2014

Volební program ČSSD pro volby do ZMČ Brno-Medlánky 2014


Bydlení a územní rozvoj

Budeme nadále pozorně sledovat dodržování schválené územně-plánovací dokumentace a minimalizovat negativní dopady nové výstavby na životní prostředí a kvalitu bydlení.
Všechny podněty občanů v této oblasti budeme citlivě posuzovat a komunikovat.
Za stávajícího napojení na infrastrukturu města Brna podporujeme pouze individuální výstavbu z důvodu nedostatečné kapacity Hudcovy ulice z hlediska dopravního napojení a nedostatečné kapacity páteřní kanalizační sítě.
Budeme podporovat zachování současných spojů hromadné dopravy.
V oblastech s nedostatky parkovacích míst budeme podporovat výstavbu nových parkovacích míst, nebo opatření, které zvýší kapacitu těchto parkovacích míst za pomocí změny schématu parkování.
Jsme proti zavedení placených parkovacích zón v Medlánkách.


Sport a volný čas

Budeme podporovat činnost místních sportovních klubů (FC Medlánky)
i dalších místních organizací a spolků nabízejících volnočasové aktivity.
Místní fotbalový klub se může chlubit nezvykle vysokým počtem dětí a mladých hráčů, proto podporujeme vybudování umělého trávníku na místě dnešního škvárového hřiště. 
Chceme zrekonstruovat místa pro odpočinek a sport na ulici Polívkova, Hrušňová či Suzova. Podporujeme využití plochy za hřištěm při základní škole k volnočasovým aktivitám. Budeme se aktivně podílet na získávání finančních prostředků jak z národních zdrojů, rozpočtu města a kraje, tak z fondů Evropské unie pro nové projekty na rozšíření sportovního a 
volnočasového vyžití. 


Životní prostředí

Zasadíme se o zachování oblasti kolem medláneckého letiště jako klidové a rekreační zóny.
Zasadíme se o zachování přírodních chráněných lokalit v okolí Medlánek.
Budeme prosazovat opatření, vedoucí k zamezení tranzitní dopravy v Medlánkách.

 

Školství

Zrealizujeme rekonstrukci povrchu školního hřiště ZŠ Hudcova a navrhneme jeho pronájem veřejnosti v odpoledních hodinách. 

Přílohy / dokumenty:

ico-pdf Vas kandidat na starostu.pdf [PDF, 131 kB]